Om oss - Miljöpolicy

Sportprodukter AB är en sportgrossistfirma som är inriktad på skolidrotten och föreningar.

Vår affärsidé är att sälja rätt produkt till rätt pris. Vi jobbar med över femtio olika varumärken.

Vi utvecklar oss ständigt, för att vi vill våra kunders bästa.

Eftersom vi levererar över hela Sverige så har vi valt Posten som transportör. Detta för att  ni ska få era varor så snabbt som möjligt.

 

Miljöpolicy

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

Här nedan nämnda punkter åskådliggör vår inställning:

·         Vi skall med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön.

·         Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.

·         Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.

·         Vi skall i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi.

           Detta gör vi bl.a. genom att:

           - i största möjliga mån återanvända förpackningsmaterial.

           -Sortera avfall i korrekta fraktioner och återvinna så mycket som möjligt.

           -Köpa in större partier för att undvika enstaka frakter.

           -Använda transportföretag med hög miljöpolicy samt använda sjöfrakt istället för flygfrakt.

           -Vi strävar efter att köpa in produkter av en hög kvalité för att säkerställa längsta möjliga livslängd.

·         Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.

·         Vi skall utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.

·         Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.

·          Vi ska öppet redovisa vårt miljöarbete.  

 

 

 

Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre. Här kan du läsa mer om vårt användande av cookies.