Försäljnings- och leveransvillkor


Priser, frakt och expeditionsavgift

Priserna gäller exkl. moms. 

Fraktkostnad tillkommer på beställningar.

För företag och föreningar debiteras en expeditionsavgift på 20:- exkl. moms.  Skolor och landsting debiteras ingen expeditionsavgift.

Vi reserverar oss för prishöjningar som ligger utom vår möjlighet att påverka.

Emballage återtages ej såvida inte annat anges.

Telefon avisering i utleverans 135 exkl. moms

Outlösta paket

Alla paket ligger kvar på utlämningsstället i 14 dagar innan de returneras åter till oss. Outlösta paket omfattas ej av ångerrätten enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (www.riksdagen.se).

Vid outlösta paket debiterar vi en avgift om 199:- (exkl. moms) för att täcka de avgifter som uppkommer i samband med att paketet går i retur till oss.

Betalningsvillkor

Betalningstiden utgör 30 dagar netto om inte annat angivits. Dröjsmålsränta debiteras med diskonto +8% vid betalning efter förfallodagen.

Orderbekräftelse

Sänds på begäran per mail.

Byten eller returer

Reklamation av felaktigt gods skall anmälas inom 10 dagar efter det ni erhållit varan från oss.

Returfrakter betalas av kund och återbetalas av oss (om returen är godkänd av oss), eller så skickar vi fraktdokument för returfrakt till kund. Retur i anledning av fel (gjorda av beställaren) kan endast godkännas för hela varor i förpackningar. Sådan retur debiteras beställaren 20% av varuvärdet. Frakt- och emballagekostnader betalas av beställaren.

Transportskador

Transportören har ansvar för godset levereras i gott skick. Kontrollera vid mottagning att förpackningarna är oskadade och att antalet kollin stämmer med fraktsedeln. Avvikelser måste du notera på fraktsedeln och anmäla eventuell transportskada/saknad av gods till transportören.

Produkter

Sportprodukter förbehåller sig rätten att ersätta enskilda produkter med liknade produkter som enligt Sportprodukter håller likvärdig kvalité.

Garanti

För fabrikations- och materielfel lämnas 1 års garanti från leveransdagen.

Åldersgräns

För att handla hos oss på Sportprodukter måste du vara minst 18 år.


Integritetspolicy


Utlämning av varor

Vi samarbetar med Postnord och DHL för transport av varor. Vi utlämnar personuppgifter som är nödvändiga för att transportörerna skall kunna leverera varorna till dig. Informationen som vi delar vidare är namn, adress, telefonnummer och önskad leveransplats.

Personuppgifter

När du genomför ett köp hos Sportprodukter över telefon, e-post, på plats eller på hemsidan sportprodukter.net godkänner du som kund att vi sparar de personuppgifter du lämnar in till oss. Personuppgifter som vi sparar är namn, adress, telefonnummer och e-post.

I vissa fall kan även personnummer sparas en kort tid om det behövs för att genomföra en kreditkontroll.

Personuppgifterna sparas för att vi ska kunna fullfölja våra ärenden till dig som kund. De kommer att sparas upp till 1 år från att köpet betalats för att kunna uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.

Registrering av konto på sportprodukter.net

För att registrera ett konto på sportprodukter.net måste du vara minst 18 år gammal. Vid registrering av ett konto samtycker du som kund att dina uppgifter sparas tills att du avregistrerar dig.

Du som kund är skyldig att alla uppgifter på ditt användarkonto är i fyllda korrekt och fullständigt samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Du kan däremot när som helst ändra dina kontouppgifter.

Dina rättigheter

Du kan när som helst begära att få ta del av dina personuppgifter som Sportprodukter har registrerat, kostnadsfritt. Du kan också be om att bli borttagen ur vårt register eller korrigera dina befintliga personuppgifter.